SadzimyLasy

Drzewa to tlen!

Czy wiesz, że codziennie przez nasze płuca przepływa od 60 do ponad 200 g tlenu? 

Las to tlen a tlen to życie. Codziennie przez nasze płuca przepływa od 60 do ponad 200 g tlenu, w zależności od naszej aktywności fizycznej;

Drzewa to tlen. Ta krótka i zwięzła fraza, odnosi się do procesu fotosyntezy, zachodzącego wśród roślin, zwłaszcza drzew, które są jednymi z najważniejszych elementów ekosystemów na Ziemi  i odgrywają kluczową rolę w produkcji tlenu. Poprzez proces fotosyntezy, który zachodzi głównie w liściach, drzewa pobierają dwutlenek węgla (CO2) z atmosfery oraz wodę z gleby. Za pomocą energii słonecznej, którą absorbuje chlorofil, substancja obecna w liściach, drzewa przekształcają CO2 i wodę w glukozę i tlen.

 

Wzór chemiczny fotosyntezy:

6 CO2 + 6 H2O + energia słoneczna → C6H12O6 (glukoza) + 6 O2 (tlen)

Tlen produkowany podczas fotosyntezy jest uwalniany z liści do atmosfery jako produkt uboczny. Jest to istotne, ponieważ tlen stanowi podstawowy gaz niezbędny do oddychania dla większości organizmów na Ziemi, w tym dla ludzi. Ludzkość jest zależna od drzew i innych roślin w procesie dostarczania tlenu oraz absorbowania dwutlenku węgla, który jest gazem cieplarnianym i przyczynia się do zmian klimatycznych.

W związku z tym zdanie „Drzewa to tlen!” podkreśla kluczową rolę drzew w utrzymaniu równowagi ekologicznej i zapewnianiu odpowiednich warunków do życia na naszej planecie poprzez produkcję tlenu oraz redukcję ilości dwutlenku węgla w atmosferze.

Czy wiesz, że: 

  • W lesie nasz organizm szybciej się regeneruje, zwłaszcza po ciężkich stresach czy wysiłku fizyczny;
  • Łącznie lasy Ziemi zaspokajają połowę zapotrzebowania na tlen wszystkich ludzi i zwierząt, produkując go rocznie około 26 mld ton;
  • Z 1 m2 powierzchni liściowej drzew dostaje się do powietrza atmosferycznego w ciągu okresu wegetacyjnego od 0,5 do ponad 1 kg czystego tlenu;
  • Jedna 60-letnia sosna produkuje tlen niezbędny do życia 3 osób;
  • Jeden hektar lasu w ciągu 24 godzin wytwarza około 700 kilogramów tlenu. Zaspokaja to dobowe zapotrzebowanie 2500 osób;
  • Do drzew dostarczających największe ilości tlenu należą: buk pospolity(1,1 kg), klon (1,1 kg), robinia akacjowa (1,1 kg), dąb (0,8 kg), lipa i jesion (0,7 kg). Podobne ilości tlenu wydzielają drzewa iglaste, takie jak sosna.
 
 

Zobacz także